Skolens historie

Siden 1973

Brevik & Bamble Trafikkskole AS holder til i Storgt.13 i Brevik. Trafikkskolen ble startet i 1973 og het den gang Brevik Trafikkskole.

Startet av

Den ble startet av Ole Peder Sørensen. Han var faglig leder fram til 2008 da nåværende faglig leder Tom H. Johnsen overtok.

Leder av kontoret

Bjørg Stifoss Johnsen

Godt renome

Skolen har i dag 3 erfarne og dyktige lærere og en blid og dyktig kontordame. Skolen har gjennom årene opparbeidet et meget godt renomme og er kjent for god kvalitet i undervisningen.

Opplegg for foreldre

Skolen har siden 1989 hatt opplegg for foreldre- samarbeid og svært mange foreldre har deltatt på våre informasjonsmøter om privat øvelseskjøring.

Vi tilbyr

Brevik & Bamble Trafikkskole AS tilbyr opplæring for person/varebil (klasse B), bil og tilhenger (klasse BE og B kode 96), tung, mellom tung og lett motorsykkel (klasse A,A1 og A2)

Skolens lærere møter elevene ved de videregående skoler i Bamble og Porsgrunn. Kjøring til og fra møtested går ikke av elevens undervisningstid.

Brevik & Bamble Trafikkskole AS ble i 2003 som den første – og hittil eneste –  kvalitetssikret etter NTSF’s bransjestandard NS-ISO 19011.

Brevik & Bamble Trafikkskole AS har vært medlem av Norges Trafikkskole Forbund NTSF -( tidligere ATL) – siden 1978. Skolen er gjennom sitt medlemskap forpliktet til å følge NTSF’s vedtekter – herunder også bransje og yrkesetiske regler.

Brevik & Bamble Trafikkskole følger de til enhver tid gjeldende læreplaner som er gitt av Vegdirektoratet.

Vi gir individuell opplæring tilpasset moderne undervisningsprinsipper.

Hovedmål

Hovedmålet for opplæringen er at eleven etter gjennomført trafikkopplæring skal ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

%

Er treffsikker

%

Gir god samhandling

%

Fører til god trafikkavikling

%

Er i samsvar med gjeldende regelverk

For å kontrollere at opplæringsmålet er nådd vil eleven etter fullført opplæring

gjennomføre en kjøretest som blir vurdert etter de samme kriterier som førerprøven.

Lærerens vurdering er å betrakte som veiledende og det er eleven som bestemmer om han ønsker å fremstille seg til førerprøven.

Brevik & Bamble Trafikkskole AS ønsker at foreldrene skal ta del i opplæringen ved at det øves hjemme. For at det skal bli best mulig samsvar mellom det som øves hjemme og på trafikkskolen inviterer vi foreldrene til å være med på info kveld på trafikalt grunnkurs og i kjøretimer. Slik foreldreveiledning er selvsagt frivillig og medfører ingen ekstra kostnad.

Vår erfaring er at et godt strukturert samarbeid mellom elev, foreldre og kjøreskole gir best læringsresultat.

Det er også viktig å starte tidlig slik at en kan planlegge og unngå for mye fravær i skolen.

I tillegg kan vi gi kurs i oppfrisknings kurs, lastesikringskurs og HMS kurs i sikker bilkjøring rettet mot bedriftsmarkedet. I tillegg har vi vurderingstimer for eldre bilførere som trenger en uttalelse fra kjøreskole for videre helseattest for førerkort.