Nye førerkortregler

Fra 19. januar 2013 gjelder en rekke endringer i førerkortreglene. Her kan du lese om de nye reglene.

Mellomtung MC

Les mer
Det innføres ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den kan tas fra fylte 18 år, og krever opplæring og førerprøve. Du får førerrett på MC med motoreffekt inntil 35kw. I førerkortet benevnes mellomtung motorsykkel med A2.

Aldersgrense for tung MC heves

Les mer
Minstealder for å ta førerkortfor tung motorsykkel(klasse A) heves fra 21 år til 24 år. Har du hatt førerkort for mellomtung MC i klasse A i to år, kan du ta et obligatorisk kurs på 7 timer og få førerrett i klasse A.

Trehjuls motorsykkel

Les mer
Klasse A gir førerrett også for tre-hjuls motorsykkel med effekt over 15kw. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15kw for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du

Moped

Les mer
Den norske mopedklassen M blir internasjonal klasse AM.

Helseattest kreves fra fylte 75 år

Les mer
Nå er ditt førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noe ekstra attest. Fra du har fylt 75 år, må du ha helseattest fra lege. Legen vurderer din helse og vil normalt skrive ut helseattest for ett, to eller tre år. Så må du til Statens vegvesen for å få utstedt nytt førerkort. Alle rettigheter skal da fremgå direkte i førerkortet.

Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss

Les mer
Aldersgrense for å ta førerkort på lastebil og vogntog – klasse C/CE – er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss – klasse D/DE- er aldersgrensen 24 år.

Førerkort med 15 års gyldighet

Les mer

Nye førerkort utstedes med en gyldighet på 15 år fram til fylte 75 år. Det er det fysiske førerkortet må skiftes ut ved utløpsdatoen, men du må ikke gå opp til noen prøve. Den nye modellen utstedes bare til førerkortinnehavere eller når du likevel skal skifte ut førerkortet.

 

Førerkortets utløpsdato står på forsiden, og på baksiden for hver enkelt førerkortklasse.

Tyngre last med opplæring klasse B

Les mer
Nye regler gir bilførere med førerkort klasse B mulighet til å kjøre med tyngre tilhenger. Betingelsen er at man tar et obligatorisk kurs som er på minst 7 timer på en godkjent trafikkskole. Når opplæringen er meldt inn til Statens vegvesen, får du kode 96. Det er ikke krav om førerprøve.

Den nye koden gjelder for biler og henger i området 3501-4250 kg.

Med klasse B (uten kode 96) kan du fortsatt kjøre bil og tilhenger med samlet vekt på høyst 3500kg. Med klasse B kan du fortsatt kjøre tilhenger på 750kg. Tilhengeren kan også være større så lenge samlet vekt er på høyst 3500kg.

Husk at du fortsatt må være innenfor de tillatte vektene etter bilens vognkort. Dette gjelder tallene for hvor tung tilhenger bilen kan trekke, og hvor mye bil og tilhenger mad last maksimalt kan veie.

På Statens vegvesen sine nettsider er det en tilhengerkalkulator som kan være til hjelp.

Klasse BE

Ny klasse BE begrenses maksimalvekten på tillatt totalvekt på henger til 3500kg. Samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger ligger i området 4251-7000kg. KlasseBE får du etter obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve.

Klasse C1E

Selv trekkbilen tilhører klasse B, må du ha klasse C1E når tilhengerens totalvekt overskrider 3500 kg.

Gyldig førerkort

I Norge er det fra 19. januar 2013 fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige. Ny EØS-modell fra 19. januar 2013, EØS-modell i kredittkortformat utstedt fra 1. januar 1998 – 18. januar 2013, Wien-modell 1, Wien-modell 2 og grønn bok.

 

Selv om alle fem modellene er gyldige innen EØS-området og Sveits, anbefaler vi at du har en av de 2 nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med utenlandske myndigheter, banker, bilutleiefirma osv.

 

De små førerkortene blir også lettere akseptert som legitimasjon i ulike samenhenger.

Legeattest etter fylte 75 år

Etter fylte 75 år må du først til legen og deretter fornye selve førerkortet.

Lette førerkortklasser (moped, motorsykkel, personbil, traktor, snøscooter)

Krav om legeundersøkelse utsettes fra 70 til fylte 75 år

Slutt på "liten legeattest" før 75 år

Fra 19. januar 2013 er det slutt på ordningen med «liten» legeattest i tillegg til ditt førerkort. Ditt 100-års førerkort er gyldig til du fyller 75 år uten at du behøver å ha med eller fornye den lille legeattesten.

 

Husk likevel at ingen må føre motorvogn ved kortvarig sykdom eller helsesvekkelse, eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene.

Kjøring etter fylte 75 år

Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du innhente ny helseattest og få utstedt nytt førerkort for så lang tid som helseattesten sier.

Nye regler krever at dine førerrettigheter alltid skal fremgå av selve førerkortet.

Etter besøket hos legen må du heretter levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner som utsteder et nytt førerkort. Trafikkstasjonene utsteder ikke midlertidig kjøretillatelse dersom du ikke har fått ny helseattest i tide.

 

Det er din fastlege eller annen lege som utsteder helseattesten

Overgangsregler

Nye regler gir bilførere med førerkort klasse B mulighet til å kjøre med tyngre tilhenger. Betingelsen er at man tar et obligatorisk kurs som er på minst 7 timer på en godkjent trafikkskole. Når opplæringen er meldt inn til Statens vegvesen, får du kode 96. Det er ikke krav om førerprøve.

Gebyr for førerkortet er 310 kr + 80 kr for bilde.